Avatar

千田 将也

博士前期課程

興味・関心

  • 超高信頼ソフトウェア
  • アシュアランス

学歴

  • 機械工学科, 2019

    福井大学 工学部